Jonathan Kooman

Organist - Musicus

Jonathan Kooman volgde zijn eerste orgellessen bij Jos Vogel. Hij studeerde hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Brabants Conservatorium in Tilburg (Fontys). Hoofdvaklessen ontving hij van Bram Beekman en Henco de Berg, bijvaklessen Piano van Frans van der Tak. Hij behaalde zijn Bachelor- en Masterdiploma’s. Tijdens zijn Masterstudie verdiepte hij zich onder meer in de muziek van de Franse componist Olivier Messiaen. Tijdens en na zijn studie volgde hij ook interpretatielessen en masterclasses bij onder andere Bernard Bartelink, Peter van Dijk, Ben van Oosten, Ad van Sleuwen en Bas de Vroome.